Euretha Atelier
 
วิธีการชำระเงินและข้อตกลงเบื้องต้น
วิธีสมัครและขั้นตอนการชำระเงิน
1. กรุณาใช้เวลาอ่านข้อมูลสำคัญต่างๆและข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจากหน้า หลักสูตร รายละเอียด และตารางเวลา หากท่านต้องการสมัครโปรดกรอกข้อมูลของท่าน ลงในแบบฟอร์มสมัครเรียนในเวิร์ค ชอปแล้วคลิ้กที่ส่งเมล
2. ปิดรับสมัคร 14 วันก่อนเริ่มทำเวิร์คชอปตามตารางเวลา
ชำระเงินล่วงหน้า 50% ก่อนวันเริ่มทำเวิร์คชอปอย่างน้อย 10 วัน
4. ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนวันเริ่มทำเวิร์คชอปอย่างน้อย 5 วัน
5. ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็มทุกสาขาดังรายละเอียด:
Euretha Atelier Company Limited, Siam Commercial Bank Charoenakorn Branch Current Account, Account Number 0243061360
6. หลังจากท่านได้โอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาแจ้งผ่านอีเมลภาพแสกนหลักฐาน
การโอนเงินแล้วเขียนรายละเอียดจำนวนเงิน ที่โอน วันที่และสาขาธนาคารที่โอน
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของท่าน
eurethainfo@gmail.com
7. กรุณาโอนเงินตามวันที่เรากำหนด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
การยกเลิก
1. การยกเลิกเป็นกลุ่ม : กรุณาแจ้งมาที่ยูเรธา อะเทลิเยร์ ก่อนวันเริ่มทำเวิร์คชอป อย่างน้อย 10 วัน มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับเงินคืน
2. หากยูเรธาอะเทลิเยร์มีเหตุต้องยกเลิกเวิร์คชอปเรายินดีคืนเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้า
ให้กับทุกท่าน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

เนื้อหาและการนำเสนอใน เวบไซต์ ยูเรธา อะเทลิเยร์ เป็นลิขสิทธิ์ 2553-2555 การขออนุญาตทำซ้ำ (ทำสำเนา คัดลอก) ดัดแปลง (ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่) หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน (ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน จำหน่ายแจกจ่าย) เว็บไซต์ยูเรธา อะเทลิเยร์ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ โครงสร้าง ตาราง การจัดเรียง และ/หรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฎในเว็บไซต์ หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ ยูเรธา อะเทลิเยร์ นี้ ตามประมวลกฎหมายปี 2537 ว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ทำซ้ำ คัดลอก ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่ารูปแบบใด หรือสื่ออย่างใด โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ถือเป็นความผิดละเมิดลิขสิทธิ์

เขตห้ามสูบบุหรี่
กรุณางดสูบบุหรี่ภายในอาคารของ เขาลอยรีสอร์ท หากต้องการสูบบุหรี่ในพื้นที่ควร
ดับบุหรี่และทิ้งในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้้
ความคิดสีเขียว
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณารักษาความสะอาดและประหยัดน้ำประหยัดไฟ
ตามสมควร
การแสดงความคิดเห็น
เรา สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเวิร์คชอปของเรา กรุณาวิจารณ์แบบสร้างสรรค์ ตรงประเด็น ไม่ก้าวร้าวเรื่องบุคลิกส่วนตัวหรือการแต่งกาย ไม่ใช้คำหยาบคาย ไม่ใช้ความเกลียด มีความถ่อมตน ไม่ติฉินนินทา หากมีคำถามเพิ่ม เติมกรุณาส่งอีเมลมาที่ eurethainfo@gmail.com

 

Euretha Atelier
 
 

ยูเรธา อะเทลิเยร์
เขาลอย รีสอร์ท
30/1 หมู่ 9 ตำบลพญาเย็น
อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30320
โทร. 089 050 0576

website : www.eurethaatelier.com
email : eurethainfo@gmail.com