Euretha Atelier
 

เราปลื้มงานทำมือไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามการลงมือทำสิ่งของด้วยตนเองนอกจาก
จะเป็นกระบวนการที่สนุกแล้ว ผลงานที่ได้มายังเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ความพอดีและงดงาม
หาที่ไหนไม่ได้ ในการทำศิลปะและงานฝีมือ เราสามารถสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยง
ของสามสิ่ง คือ มือ จิตใจ และตัวตนของเราเป็นการดึงสมาธิกลับมาหล่อหลอมขัดเกลา
ให้มีเราความละเอียดอ่อนและแสดงความเป็นตัวเองออกมาในผลงาน เรามีความตั้งใจ
ที่จะก้าวเดินอย่างเนิบช้าท่ามกลางความรวดเร็วในยุคเครื่องจักรและเทคโนโลยี
อีเลคทรอนิคส์ เลือกที่จะหันกลับไปรื้อฟื้นแนวคิดพื้นฐานทางสุนทรียภาพและ
ความรื่นรมย์ ที่มาจากน้ำพักน้ำแรง ฝีมือเราเองและปลีกตัวออกห่างจากความซ้ำซาก
จำเจของวัตถที่ถูกผลิต ออกมาอย่างดาษดื่นเพื่อสนองบริโภคนิยมแบบมวลชน

 
นี่เป็นที่มาของยูเรธา อะเทลิเยร์
 
ยูเรธา อะเทลิเยร์ เป็นสตูดิโอแห่งการสร้างสรรค์ตามแนวคิด ”Creative Life Studio”
จัดให้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคนที่อยากทำอะไรด้วยมือ ประดิษฐ์สิ่งของ พัฒนาทักษะ
และลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำ จุดประกายให้จินตนาการความคิด กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
ชื่อยูเรธา (Euretha) แปลงมาจากคำว่ายูเรคา (Eureka)หมายถึงความปิติยินดีกับ
ความสำเร็จ หรือการค้นพบคำตอบบวกกับคำว่าไทยแลนด์(Thailand)หรือประเทศไทย
ของเรา คำว่าอะเทลิเยร์ (Atelier) เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าที่ทำงานศิลปะหรือสตูดิโอ
เราหวังว่า สตูดิโอของเราจะเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจและผืนดินอันอุดมสำหรับ
การแตก หน่อเจริญเติบโตทางความคิดสร้างสรรค์ของทุกๆคน
 

เวิร์คชอปของเราเปิดโอกาสให้เป็นทั้งการเล่นและเรียนรู้การทำงานมือกับ กระดาษ
ผ้า ไม้ ดิน เศษวัสดุ และของใช้แล้วที่กำลังจะเป็นขยะแต่สามารถแปรรูปและกลับมาใช้
้ได้ใหม่ (Recycle) ลักษณะของเวิร์คชอปเป็นการพักผ่อนปลีกวิเวกไปในตัว
โดยรวมที่พักค้างแรม สำหรับแบบ 2 วันหรือ 3 วันแล้วแต่จะเลือกโปรแกรมอะไร

 
ยูเรธา อะเทลิเยร์ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กฤติกา บัวบุศย์ (ฝ่ายศิลป์และเป็น
ผู้ควบคุม ดูแลการสร้างค์สรรค์) และมิเชล เทสตาร์ด (ฝ่ายวางระบบและจัดการทุกอย่าง
ทั่วไป)
 
สตูดิโอของเราอยู่ในเขตใกล้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีสีเขียวของธรรมชาติ
อยู่ล้อมรอบ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 2 ชั่วโมง พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นบ้าน
หลังที่สอง ของเราทั้งสองคน
Euretha Atelier
 
 

ยูเรธา อะเทลิเยร์
เขาลอย รีสอร์ท
30/1 หมู่ 9 ตำบลพญาเย็น
อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30320
โทร. 089 050 0576

website : www.eurethaatelier.com
email : eurethainfo@gmail.com